VisitBihac
Udahni kulturu

Udahni kulturu

PODIJELI


Svojim fizičkim i ljudskim pejsažom, šareni Bihać je raskršće na kojem se sve miješa i iznova nastaje kao izvorno i unikatno.

Bihać se prvi put spominje u Povelji ugarsko-hrvatskog kralja Bele IV od 26. februara 1260. godine. Dvije godine poslije Bela IV uzdiže Bihać na položaj kraljevske varoši. Grad je kraće vrijeme bio pod bosanskom vlašću tokom perioda 1398-1404. godine, a 1426. godine je prodat Frankopanima. Od gradova koji se danas nalaze u sastavu Bosne i Hercegovine, Bihać je zadnji ušao u okvire Osmanskog carstva, i to 156 godina nakon dolaska Osmanlija na područje današnjeg Sarajeva. Grad je odmah postao sjedište Bihaćkog sandžaka, kadiluka i kapetanije, a bihaćko utvrđenje bilo je najveće i najvažnije u Bosanskom ejaletu. Nakon što su se velike sile poslije Berlinskog kongresa 1878. godine dale mandat Austro-Ugarskoj da uđe s vojskom u Bosnu i Hercegovinu, Bihać se našao u sastavu novog carstva. Svaki od tri spomenuta perioda ostavio je kulturno-historijski trag na Bihać i njegov urbani identitet.

 

Udahni kulturu
Gradska galerija Bihać

Gradska galerija Bihać

Gradska galerija Bihać osnovana je 1998. godine, kao javna ustanova Općine Bihać, i od tada do danas djeluje u reprezentativnom prostoru površine 220 m2 u samom centru Bihaća. Za nabrajanje svih izložbi i drugih umjetničkih, kulturnih, naučnih i javnih događanja koja su u proteklih sedamnaest godina upriličena u Gradskoj galeriji bila bi potrebna cijela jedna knjiga. Dovoljno je istaknuti da je u Galeriji uz 187 izložbi održano 160 promocija knjiga, koncerata, umjetničkih ...
Muzej AVNOJ-a

Muzej AVNOJ-a

Bihać, 26/27 novembar 1942. održano Prvo zasjedanje AVNOJ-a. Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije Bihać je krajem 1942. i početkom 1943. godine postao središte oružane borbe naroda Jugoslavije. Oslobođenje Bihaća 4. novembra 1942. godine, predstavljalo je relevantan historijski čin od velikog značaja za dalje pravce i sudbinu antifašisitičke borbe. Kao centar “Bihaćke republike”, koja je nastala spajanjem do tada oslobođenih ...
Regionalni muzej Pounja

Regionalni muzej Pounja

Regionalni muzej Pounja Bihać osnovan je 1953. godine kako bi se istraživalo, čuvalo i prezentiralo bogato kulturno-istorijsko nasljeđe toga kraja. Muzej djeluje na području sedam općina Bosanske krajine: Bihaća, Bosanskoga Grahova, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca, Cazina, Titova Drvara i Velike Kladuše. U toku svog dugogodišnjeg djelovanja Muzej je mijenjao nazive. Prvi naziv mu je bio Gradski muzej, zatim je proširivanjem djelovanja dobio naziv Zavičajni ...
Univerzitetska biblioteka

Univerzitetska biblioteka

Kantonalna i univerzitetska biblioteka je osnovana kao Gradska biblioteka u Bihaću septembra 1952. godine. Biblioteka je raspolagala sa 6.513 knjiga. Odlikom Narodnog odbora Općine Bihać 1961. Gradska biblioteka Bihać je preimenovana u Narodnu biblioteku. U tom periodu Biblioteka je imala 13.823 knjige i 2.011 čitalaca, dva područna odjeljenja u Kulen Vakufu sa 1.552 knjige i u Ripču sa 328 knjiga. Iste godine je održano i Prvo savjetovanje bibliotečkih radnika Bosanske krajine. ...