VisitBihac
Gradska galerija Bihać

Gradska galerija Bihać

PODIJELIGradska galerija Bihać osnovana je 1998. godine, kao javna ustanova Općine Bihać, i od tada do danas djeluje u reprezentativnom prostoru površine 220 m2 u samom centru Bihaća. Za nabrajanje svih izložbi i drugih umjetničkih, kulturnih, naučnih i javnih događanja koja su u proteklih sedamnaest godina upriličena u Gradskoj galeriji bila bi potrebna cijela jedna knjiga. Dovoljno je istaknuti da je u Galeriji uz 187 izložbi održano 160 promocija knjiga, koncerata, umjetničkih performansa, književnih večeri, naučnih i javnih tribina itd., te da se i izložbe i druga događanja održavaju neprekidno, tokom cijele godine. Neizostavna je i uloga Galerije u tradicionalnim kulturno-umjetničkim manifestacijama kao što su “Bihaćko ljeto” i “Ulicom Bišća”, a Galerija je također organizator internacionalne likovne kolonije kojom se već trinaest godina materijalno pomaže Centru za nezbrinutu djecu “Duga” u Kulen Vakufu.

Važnost Gradske galerije za umjetnički, naučno-obrazovni, kulturni i društveni život grada, koja se pokazuje i kroz posjećenost njenih događanja i medijsku prisutnost, jeste i trebala bi biti neupitna. Kako u kapacitetu izložbenog prostora, koji čini javno vidljivom bogatu kulturnu povijest grada i njegove umjetničke scene, tako i u smislu prostora koji omogućava prezentaciju opusa umjetnika iz ovog regiona koji žive u inozemstvu, ali i u vidu inkubatora novih umjetničkih praksi koje kontinuirano nastaju na ovom prostoru, Gradska galerija nije samo jedna komponenta kulturne scene Grada Bihaća i Bihaća kao grada kulture, nego jedna od središnjih institucija koje grad Bihać čine gradom.

Pozicioniranost Gradske galerije u centru grada, tj. njena prisutnost i vidljivost u najprometnijoj gradskoj šetnici popularnoj među Bišćanima svih uzrasta, također omogućava Galeriji da funkcionira kao prostor javnog okupljanja i društvene refleksije, što ispunjava njenu primarnu javnu i društvenu funkciju. Gradska galerija Bihać, treba još jednom istaknuti, nije samo izložbeni prostor u kojem se događa umjetnost nevidljiva javnosti, nego upravo suprotno, ona profilira javnost grada Bihaća kao kulturno senzibiliziranu i društveno osviještenu javnost.

  • Bosanska 15,
    77000 Bihać,
    Bosna i Hercegovina

  • +387 37 223 083
  • www.ggbihac.com