VisitBihac
Jezik

Jezik

PODIJELISlužbeni jezici u Bosni i Hercegovini su bosanski, hrvatski i srpski, a sva tri jezika poznata su kao srpsko-hrvatski jer su praktički isti jezik.

Bosanski jezik spada u vrstu tonskih jezika koji se u lingvistici nazivaju: jezici sa tonskim akcentom, a za njega je karakteristično postojanje dva tona (silazni i uzlazni) i dvije vokalne dužine (kratak i dug vokal). Jednosložne riječi mogu imati samo silazni ton, mada im vokal može biti i kratak i dug.

Jezici i pisma nacionalnih manjina u službenoj su upotrebi u područjima u kojima one žive.

Strancima za komunikaciju preporučujemo engleski jezik, dok su njemački i francuski manje zastupljeni jezici. 
Države govorenja

 • Bosna i Hercegovina (oko 2.000.000)
 • Srbija (oko 200.000)
 • Crna Gora (oko 50.000)
 • Hrvatska (oko 20.000)
 • Slovenija (oko 50.000)
 • Makedonija (17.000)
 • Kosovo (oko 25.000)
 • ostatak svijeta (oko 500.000)

Jezički kod

 • ISO 639-1: bs
 • ISO 639-2: bos
 • ISO 639-3: bos
 • SIL: BOS