VisitBihac
Ključ

Ključ

PODIJELIKljuč je grad i općina u Bosni i Hercegovini. Ključ je mali, živopisni grad u sjeverozapadnom dijelu BiH, u Bosanskoj krajini, tačnije u najjužnijem dijelu Unsko-sanskog kantona. Grad Ključ je i sjedište istoimene općine. Ime je dobio zahvaljujući svom geostrateškom i dominirajućem položaju nad svojom okolinom.

Grad leži na suvremenoj magistrali puta M-5, koji grad povezuje sa susjednim općinama: Bosanskim Petrovcem i Mrkonjić Gradom, preko kojih je povezan sa zapadnom Europom, Jadranskom obalom i preko Sarajeva južnom Europom. Sa sjeverne strane naslanja se na općinu Sanski Most. Predratna općina Ključ zauzimala je površinu od 844 km2.

Ljudska naselja su postojala na području dugo prije rimskog doba. Sam grad se prvi put spominje 1322. godine u dokumentima bana Stjepana II Kotromanića te je bio osvojen od strane Otomanskog Carstva 1463 kao zadnji grad kraljevske bosanske tvrđave.

Od kulturno-historijskih spomenika najvrijedniji u općini je Stari grad Ključ, kao kraljevski grad i mjesto pada srednjovjekovne Bosne pod tursku vlast. Ovaj objekat ima ostataka još iz perioda Rimljana. Spadao je u najstarije, najveće i najutvrđenije gradove srednjovjekovne Bosanske države. Sa bedema Starog grada pruža se predivan pogled na sve strane sanske doline.