VisitBihac
Ribolov na rijeci Uni

Ribolov na rijeci Uni

PODIJELIJedinstvena, kraljica rijeka i ljepote. Pored brojnih čarobni vrtloga, slapova, uvalica i virova, na kojima zimi ronke žongliraju, ona u njedrima krije različite vrste riba uz drugi životinjski i biljni svijet. Brkati somovi, štuke, šarani, pastrmke, a posebno mladice čiji primjerci dosegnu veličinu preko metra, medju ostalima, najpoznatije su vrste riba u rijeci Uni.

Unski ribari već odavno poznaju Unu i njenu ribu. Znaju da je Unska riba nešto posebno kao i Krajina, na prvi pogled; prijazna, topla, fina i draga, a potom ponosna, gorda, inatna i opasna, strancu ne shvatljiva. Unski ribari će vam potvrditi da je unska riba vrlo inteligentna, što ne treba nikog da iznenadi. Ona živi u kristalno čistoj i providnoj vodi te pored podvodnog okoliša može da promatra floru, faunu i sve ostalo što je u bližoj okolini rijeke. Za razliku od ostalih mutnih rijeka horizont vidokruga unske ribe je vrlo velik. Možda je upravo to i presudni faktor povećane opreznosti i inteligencije. Zbog toga Unski ribari primjenjuju posebnu taktiku.

Kao svugdje u svijetu gdje su ljudi nastanjeni uz vodu, još od vremena Japoda ribolov je vrlo zastupljena tradicionalna aktivnost kod stanovništva koje nastanjuje područje današnjeg Nacionalnog parka „Una“,a što je ostalo izraženo i do današnjih dana.
Sportsko rekreativni ribolov u novije vrijeme predstavlja najzastupljeniju razonodu i za zaljubljenike prirode koji kao turisti posjećuju Nacionalni park uživajući u ribolovu mušičarenjem (fly fishing), kao i u drugim načinima ribolova koji su uobičajeni i dozvoljeni na bistrim i hladnim vodama rijeka Una i Unac. Proglašenjem Nacionalnog parka „Una“ pa samim tim jednog dijela vodotoka Une, Unca i Krke zaštićenim, zakonodavac nije predvidio da strogim režimom zaštite zabrani ribolovne aktivnosti, već da iste uklopi sa predviđenim zaštitnim mjerama kao primarnim zadacima, a sa druge strane sa cjelokupnom turističkom ponudom Nacionalnog parka, Grada Bihać i Unsko sanskog kantona.
Na određenim dijelovima spomenutih vodotoka organizirani su ribolovni reviri i to :

 • 3 revira za mušičarenje (fly fishing) na rijekama Una i Unac;
 • 4 revira za ribolov metodom varaličarenja (tkz. blinker i leptirica) i metodom vodene kugle sa max. 3 suhe umjetne mušice na rijeci Uni

Uspostavljeni ribolovni reviri u Nacionalnom parku „Una“

Mnogim ribolovcima iz regije i cijele Europe poznati su dosadašnji reviri za mušičarenje Unac i Una, a novom organizacijom ribolova stvoreni su uvjeti za daljnju popularizaciju ovog sporta na ove dvije rijeke. 
Posebno ističemo 3 revira za mušičarenje koji predstavljaju u regionu jedinstvene ribolovne revire za zaljubljenike mušičarenja :

 • Revir br.1 „Martin Brod“ u dužini od 7,5 kilometara
 • Revir br.1B „Kulen Vakuf“ dužine 1,5 kilometar
 • Revir br.3 Bjelila-Loskun u dužini od 4 kilometara

Uspostavljena su 2 revira za ljubitelje ribolova metodom varaličarenja sa umjetnim mamcem (blinker i leptirica) i ribolova sa vodenom kuglicom uz max. 3 suhe mušice i to:

 • Ribolovni revir br.2 „Ćelije – Klisa“ u dužini od 14,5 kilometara,
 • Ribolovni revir br.4 „Dvoslap“ dužine 5,5 kilometara,
 • Ribolovni revir br.1A „Gečet“ u dužini od 3 kilometara,
 • Ribolovni revir br.5 „Očigrije“ u dužini od 1,7 kilometara

U navedenim revirima najviše su zastupljene vrste:

 • potočna pastrmka / Salmo trutta / koja se lovi u periodu 01.03. - 30.09.
 • lipljen / Thymallus thymallus / koja se lovi u periodu 01.05. - 30.09.


Komentari