VisitBihac
Zamak Vrnograč

Zamak Vrnograč

PODIJELIVrnograč (Vranograč) poviše sela Ćukovi, nedaleko od Bihaća, neveliki je ostatak zamka sa branič-kulom i trapezoidnim dvorištem, ograđenim bedemom. Vjerovatno je pripadao plemenu Humljanskom, podataka o tom Vrnograču nema mnogo, branič-kula je sačuvana do visine od 15 m, a bedem između 5 i 7 m.