VisitBihac

Odjeća i obuća

JUVENTA SPORT

Juventa Sport u svojoj tržišnoj komunikaciji posebno težište stavlja na mlade i njihov izbor. Juventa (Juventas) je bila boginja mladosti kod starih Rimljana, čime se komunikacija prema toj najširoj ciljnoj grupi još više pojačava i produbljuje. Mi nastojimo da vezu između sporta i mladih ljudi još više osnažimo svojim angažovanjem u svim segmentima poslovanja. 

Nastojimo da kroz edukaciju i promociju sporta uopšte podstaknemo razmišljanja o zdravom načinu života, aktivnostima i djelovanju koje doprinosi poboljšanju sveukupnog stanja organizma savremenog čovjeka. Svjesni smo da okolnosti u kojima se odvijaju čovjekove svakodnevne aktivnosti znatno otežavaju njegov aktivan odnos prema vlastitom zdravlju, ali nastojimo da uticaj tih okolnosti svedemo na najmanju moguću mjeru. 

Cilj nam je da u narednom periodu postanemo jedan od najvećih distributivnih lanaca u oblasti sportske opreme i rekvizita na području Bosne i Hercegovine, šireći prodajni asortiman i stalno usavršavajući sebe u svim segmentima. Pored usavršavanja prodajnog procesa, mi se trudimo da paralelno usavršavamo znanja našeg osoblja i mogućnosti informativnog sistema kao ključne podrške savremenom poslovanju. Želimo da postignemo potpuno zadovoljstvo naših kupaca, što smatramo i jedinim mjerilom kvaliteta našeg rada. 


Komentari


PODIJELI