VisitBihac
Privatni smještaj

Privatni smještaj

PODIJELI


Privatni smještaj je termin koji u biti označava smještajne kapacitete u vlasništvu fizički smještaj. U BiH privatni smještaj podrazumijeva sljedeće smještajne jedinice: apartmane, sobe, kuće za odmor i kampove. Država svojim zakonima i pravilnicima određuje koliki je maksimalni broj kapaciteta da bi netko mogao kao fizička osoba registrirati neku od spomenutih smještajnih jedinica. Jer za sve iznad toga potrebno je imati firmu ili obrt.

Osobu koja je vlasnik neke smještajne jedince ili smještajnog objekta zovemo iznajmljivač. Dok zakonodavac pravne osobe koje iznajmljuju apartmane i sobe zove ugostiteljem.

Privatni smještaj kao funkciju ima iznajmljivanje postelja u domaćinstvu turistima. Da bi neka fizička osoba mogla legalno iznajmljivati turistima svoje kapacitete mora za to dobiti odobrenje od nadležne službe u Općini grada Bihaća, a ujedno zadovoljavanjem takozvanih minimalnih tehničkih uvjeta iznajmljivač dobiva i kategoriju smještaja pod kojom smije poslovati, a one su izražene u zvjezdicama. Privatni smještaj u BiH može imati do najviše četiri zvjezdice. Često puta  nailazimo na termin "villa" što bi u doslovnom prijevodu značilo "ljetnikovac". U biti i jest tako. Ono što kod nas nazivamo villama, po službenoj kategorizaciji su zapravo apartmani, sobe ili kuće za odmor najčešće vlasništvo fizičkih osoba. Ima slučajeva kada se i neki hotel zove primjerice "Villa Una", a zapravo je hotel. Tako da iza termina villa može stajati zapravo po službenoj kategorizaciji i hotel, a može biti i privatni smještaj.

Doživite avanturu raftinga na Uni uz sljedeće članove turističke zajednice.

Prenoćište Hanka

Prenoćište Hanka

Više detalja

Villa Una

Villa Una

Više detalja

Ranch Montana

Ranch Montana

  • Muslici bb,
    77000 Bihać,
    Bosna i Hercegovina

  • +387 61 961 789
  • mail
  • web

Više detalja