VisitBihac

Boravišna taksa. Lista smještajnih subjekata

Kako bismo nakon dugo vremena zajedničkim snagama počeli razvijati našu destinaciju, Turistička zajednica Grada Bihaća u suradnji sa Ministarstvom Privrede Unsko-sanskog kantona pokrenula je proceduru plaćanja boravišne takse i korištenja softvera za online prijavu i odjavu gostiju “Usk.prijava.ba” s ciljem olakšanja i digitaliziranja procesa prijave i odjave gostiju u našoj destinaciji, u skladu sa Zakonom o turizmu Unsko-sanskog kantona.

U proteklom periodu, obavještavali smo pravna i fizička lica o aktuelnoj proceduri plaćanja boravišne takse i korištenju softvera. Kako još uvijek ne postoji potpun registar svih legalnih smještajnih kapaciteta, kolektivnom motivacijom, uspješno surađujemo sa turističkim sektorom i ostvarujemo sve bolje rezultate, međutim, iz današnje perspektive - nedovoljne. Iskazivanje interesa za korištenje aplikacije za online registraciju putem domene “Prijava.ba” također ocjenjujemo kao nedovoljno. U prilogu je moguće pronaći listu dosadašnjih prijavljenih smještajnih subjekata u sistemu za online prijavu i odjavu gostiju “Usk.prijava.ba”, kao i Obavještenje obveznicima o uplati boravišne takse.

*Lista prijavljenih smještajnih subjekata nije konačna, s obzirom da se određeni broj subjekata još uvijek obrađuje u sistemu.

Turistička zajednica Grada Bihaća će nastaviti raditi informisanju i okupljanju turističkog sektora. Govoriti otvoreno i zajedno o turizmu, uvjetima u destinaciji, razvoju, prilikama, izazovima, imidžu destinacije, idejnim prijedlozima i mogućim zajedničkim projektima, što može biti dalja vodilja za razvoj destinacije i korištenje mogućih benefita boravišnih taksi i sistema za online prijavu i odjavu gostiju “Usk.prijava.ba”, kao i dobijanja adekvatnih statističkih podataka o posjetama u gradu Bihaću.

 

Boravišna taksa predstavlja izvorni prihod jedinice lokalne samouprave. Boravišna taksa je naknada za korištenje turističke, komunalne i saobraćajne infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave ili u turističkom mjestu koju plaća domaći ili strani državljanin koji izvan svog mjesta prebivališta koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj. Benefita je mnogo, a izdvajamo neke od njih:
 

  • Prikupljanje i analiza podataka
  • Lakši pristup marketinškim kampanjama
  • Mogućnost razvoja novih projekata
  • Mogućnost poboljšanja infrastrukture
  • Direktno ulaganje u opće dobro
  • Odgovorniji odnos prema zajednici


Automatizirana web aplikacija/softver 𝙪𝙨𝙠.𝙥𝙧𝙞𝙟𝙖𝙫𝙖.𝙗𝙖 olakšava postupke prijave i odjave boravka turista. Pristup na web aplikaciju/softver 𝙪𝙨𝙠.𝙥𝙧𝙞𝙟𝙖𝙫𝙖.𝙗𝙖 (https://www.usk.prijava.ba/login.php) za prijavu gostiju započinje unošenjem korisničkih podataka u obrazac koji Turistička zajednica nakon registracije (novog) objekta šalje registrovanim subjektima, a nakon toga se kreira korisnički račun za korištenje iste.

 


Prilozi:
 

  1. Prijavljeni_smještajni_subjekti_18_02_22
     
  2. Obavještenje obveznicima o uplati boravišne takse


Komentari

PODIJELI