VisitBihac

Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu na korištenje mobilnih kućica. Bihaćki ljetni festival 2024

Turistička zajednica Grada Bihaća u suradnji sa partnerima najavljuje organizaciju I. ljetnog festivala “Bihać Summer Fest 2024 / Bihaćki ljetni festival 2024” koji će se održati u ljetnom periodu na lokaciji Gradske otoke u Bihaću. 
 

Cilj organizacije “Bihać Summer Fest 2024 / Bihaćki ljetni festival 2024” je kreirati određen sadržaj koji će doprinijeti turističkoj ponudi grada Bihaća u toku turističke sezone, odnosno građanima/kama Bihaća i posjetiocima omogućiti ugostiteljsku ponudu uz prigodan program, na najatraktivnoj lokaciji u centru grada. Tim povodom, pozivamo sva zainteresirana fizička i pravna lica registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti da se prijave na Javni poziv za dodjelu na korištenje mobilnih kućica tokom trajanja festivala. 


Organizatori ljetnog festivala obavezuju se osigurati prigodan kulturno-zabavni program za vrijeme održavanja festivala. Javni poziv podrazumijeva dodjelu na korištenje mobilnih kućica u periodu od 01.07.2024.godine do 31.08.2024.godine (izuzev perioda 28.7.-05.08.2024) u okviru ljetnog festivala na lokaciji Gradske otoke.

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se putem prijavnog obrasca koji se može preuzeti pri dnu teksta.

Javni poziv za iskazivanje interesa ostaje otvoren do utorka 25.06.2024.godine do 16:00 sati. NAPOMENA: Javni poziv ostaje otvoren do četvrtka, 27.06.2024. godine do 14:00h.
 

Prijava sa pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na protokol Turističke zajednice Grada Bihaća na adresi 5. Korpusa br.2, Bihać u zatvorenoj koverti s naznakom “Prijava za dodjelu na korištenje mobilnih kućica “Bihać Summer Fest 2024” - ne otvaraj,” Na poleđini koverte napisati naziv i adresu kandidata, kontakt osobu i telefon. Za svaku prijavu koja se dostavi na protokol TZ Bihać, izdat će se potvrda o prijemu, sa naznakom datuma i vremena prijema. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Za sve dodatne informacije u vezi javnog poziva, zainteresovana lica mogu se obratiti TZ Bihać na telefon 037/963 456 od 08:00 do 16:00h. 

Prilozi:

1. 
Bihaćki ljetni festival - Kompletan tekst Javnog poziva
2. Prijavni obrazac - Bihaćki ljetni festival

 


Komentari

PODIJELI