VisitBihac

Obavijest o javnom konkursu "Zapamti Bihać" - izrada originalnog svenira grada Bihaća

Obavijest o javnom konkursu

Putem objavljenog javnog poziva kojeg je Turistička zajednica Grada Bihaća pokrenula u saradnji sa Centrom za savremenu kulturu KRAK, kroz konkursni poziv “Zapamti Bihać” pružili smo priliku svim autorima_cama, bez obzira na starosnu dob ili teritoriju da ponude svoje idejne prijedloge za prijavu rješenja novih originalnih suvenira grada Bihaća. Na konkurs su se mogli prijaviti svi čija je motivacija (bila) okarakterisala mogućnost da se ponude rješenja kroz posmatranje potrebe razumijevanja prirode uspomena kao nematerijalnih i materijalnih iskustava, procesa darivanja, zahvalnosti, uzvraćanja, ali i odnosa između turista, te svih onih koji na neki način imaju vezu sa gradom Bihaćem, onim što čini tu vezu, ali i sam grad. 

 

Izvršiti selekciju među 28 pristiglih radova (skulpture, magneti, rukotvorine, brošure, 3D print, bakreni reljef, grafička rješenja) bio je težak i vrlo zahtjevan zadatak koji smo obavljali sistemom ocjenjivanja prijedloga, posmatranja kreativnog procesa osmišljavanja, struktura prepoznatljivosti lokalne sredine, rijeke Une, prirode, tradicije, kulture, historije, urbanosti, moguće interakcije unutar zajednice kao što je bihaćka, prepoznatljivosti, ali i  posmatranja prijedloga sa pozicije turista, te mogućnosti kreiranja zasebnih suvenira koji će sa putovanja u naš grad pričati posebne priče i buditi uspomene na jedinstven način. Sam naziv javnog poziva implicirao je mogućnost dodatnog pamćenja grada. 

 

Žiri u sastavu Armin Amidžić, Adnan Suljkanović, Sijana Hošić, Erna Begatović i Narcisa Bašić-Gaković je za odabir najboljeg idejnog rješenja za originalne suvenire konkursa “Zapamti Bihać”, nakon prispjelih 28 radova, užeg izbora i finalnog pregleda, konstatovao da pristigli suveniri nisu u potpunosti zadovoljili predviđene kriterije postavljene konkursom, da idejni prijedlozi nisu u potpunosti originalni, inovativni, urbani, vizualno kvalitetni, da ni sam dizajn prijedloga nije implicirao dovoljnu originalnost, te da koncepti nisu izvedeni do kraja sa zaokruženom pričom, iako su imali potencijal.

 

Žiri je u poziciji da pohvali nekoliko pristiglih suvenira zbog njihove izrade, pakovanja I komunikacije, što ostavlja prostora za dalja promišljanja i na dosadašnja iskustva Turističke zajednice postavlja nova koja će svakako koristiti u budućim planiranjima sličnih konkursa. Pohvaljujemo rad autora Nermina Delića, svijećnjak modelovan I izrađen od terakote čija je forma inspirisana japodskim predmetom kojeg su koristili kao uteg u tkalačkom stanu; rad autorice Suzane Čirić, ručno rađeni magnet izrađen od polimerne gline; rad “Volim Bihać” autora Aid-a Rifatbegovića, drveno srce koje u svojoj unutrašnjosti skriva I čuva stilizirane simbole grada; rad autora Hidajima Gazibegovića, stonu lampu izrađenu 3d tehnikom printanja, izrađenu od ekološki neškodljivog PLA filamenta.

 

 

Žiri je imao namjeru da pobjedničke suvenire odabere vodeći se željom za ostavljanjem dubokog utiska svojim umjetničkim interpretacijama, interakcijom, dizajnom, mogućnosti da se urežu u pamćenje

 

Turistička zajednica Grada Bihaća, kao i žiri konkursa “Zapamti Bihać” za izbor novih originalnih suvenira upućuju najiskrenije zahvale svim učesnicima na motivaciji, zalaganju, trudu i učestvovanju. Drago nam je što smo uspješno implementirali ovaj veliki projekat, prvi korak u kreiranju originalnih suvenira. Sa druge strane, osjećamo prazninu zbog nemogućnosti proglašenja najboljih. 

 

Ovim završavamo prvi konkurs za dostavljanje prijava suvenira, svi učesnici koji su predali svoje prijedloge iste mogu preuzeti u prostoriji Turisitčke zajednice Grada Bihaća od ponedjeljka, 27.9. od 11h do 8.10. do 15h, ali nas i kontaktirati putem mejla tzbihac@gmail.com ili putem telefona 037963456 kako bismo prijedloge izrađene i pristigle izvan grada Bihaća mogli da vratimo na prave adrese.

 

Organizatori i žiri smatraju da je konkurs ostvario svoju namjeru, ali da u potpunosti nije zadovoljio očekivanja, međutim, uspješan je u pogledu mogućih daljih promišljanja o originalnim suvenirima grada Bihaća. Nadamo se da će naša želja da kreiramo originalne suvenire iz godine u godinu biti prepoznatljivija i da ćemo idućeg puta ostvariti drugačije rezultate.Komentari

PODIJELI