VisitBihac

OBAVIJEST o plaćanju boravišne takse

Obavještavamo sve pružaoce usluga smještaja (hoteli, moteli, pansioni, iznajmljivači…) da su na osnovu člana 67. i člana 68. Zakona o turizmu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 25/20) i člana 4. Odluke o visini boravišne takse i visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse broj: 03-017-2438/2020 od 14.12. 2020. godine dužni plaćati boravišnu taksu za svakog gosta.

Visina boravišne takse i visina godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse propisanaje Odlukom o visini boravišne takse i visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse:

  • Boravišna taksa za 2021. godinu iznosi iznosi 2,00 KM,
  • Dnevna boravišna taksa za 2021. godinu iznosi 1, 00 KM
  • Godišnji paušalni iznos boravišne takse je 25, 00 KM za svaki krevet i smještajnu jedinicu koja se koristi za pružanje usluga smještaja

s tim, da su djeca do 12 godine starosti oslobođeni plaćanja boravišne takse, te da djeca u uzrastu od 12 do 18 godina plaćaju 1, 00 KM.

Lica koja pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu koja plaćaju paušalni iznos boravišne takse, obavezna su paušalni iznos boravišne takse uplatiti:

a) Najkasnije do 15. maja tekuće godine
b) U tri jednake rate, s tim da prva rata dospijeva 31. maja, druga 31. augusta i treća 30. septembra tekuće godine.

Kako bi nakon dugo vremena zajedničkim snagama počeli razvijati našu destinaciju Turistička zajednica Grada Bihaća u suradnji sa Ministarstvom Privrede USK pokreće softver za online prijavu i odjavu gostiju kako bi što više olakšali i digitalizirali proces prijave i odjave svih gostiju u našoj destinaciji, kao i dobili adekvatne statističke podatake o posjetama gradu Bihaću.

Tursitička zajednica motivira i poziva na korištenje aplikacije za prijavu i odjavu gostiju koje će postati obavezno i mandatorno pri svim eventualnim javnim pozivima koje TZ Grada Bihaća u budućnosti bude raspisivala.

Turistička zajednica Grada Bihaća kontaktirati će svakog registriranog iznajmljivača pojedinačno kako bismo Vam kreirali korisnički nalog i ukoliko je potrebno izvršili edukaciju za samostalno korištenje navedenog softvera.

Kako još uvijek ne postoji registar svih legalnih smještajnih kapaciteta ovim putem Vas pozivamo da iskažete interes za korištenje aplikacije za online registraciju putem domene PRIJAVA.BA kako bi vas mogli kontaktirati čim prije.

Interes možete iskazati putem naše e-mail adrese tzbihac@gmail.com ili nas kontaktirati putem našeg broj telefona +387 37 963 456.Komentari

PODIJELI