VisitBihac

Pravilnik o II izmjeni pravilnika za implementaciju programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera

Na osnovu Ugovora o saradnji u implementaciji programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera, između Grada Bihaća i Turističke zajednice Grada Bihaća broj 01-11-2656 potpisanog 03.07.2020.godine, Anex I Ugovora o saradnji u implementaciji programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera od 22.09.2020.godine i Anex II Ugovora o saradnji u implementaciji programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera broj 01-391/20 potpisanog 07.12.2020. godine, Turistička zajednica Grada Bihaća u saradnji s Gradom Bihać donosi 

 

Pravilnik o izmjeni pravilnika

za implementaciju programa subvencioniranja  turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera

 Komentari

PODIJELI