VisitBihac

Rezultati javnog poziva za dodjelu na korištenje mobilnih kućica "WinterPark 2022"

Dana 23.11.2022., srijeda okončan je javni poziv za dodjelu mobilnih kućica u sklopu novogodišnjeg zimskog festivala “Winter park 2022”.

Javni poziv objavljen je na web stranici Turističke zajednice Grada Bihaća, kao i na oglasnoj ploči Turističke zajedice Grada Bihaća, 14.11.2022. godine i bio je otvoren 9 (devet) dana od datuma objavljivanja, odnosno do srijede 23.11.2022.godine do 16:00 sati

Komisija imenovana rješenjem TZ Grada Bihaća broj: 01-201/22, od 11.11.2022., u sastavu Azra Handukić (TZ Bihać), Jasmina Zulić-Ćirkinović (TZ Bihać) i Elvira Fileković (Turistički klaster Unasana), dana 29.11.2022. godine nakon otvaranja ponuda utvrdila da od 13 pristiglih ponuda, od kojih 11 ponuda zadovoljava tražene kriterije tj. ima potpunu traženu dokumetaciju, dok su 2 ponude nepotpune te se o njima nije dalje razmatralo. 

Kriterij za obabir najpovoljnije ponude po Javnom pozivu je bila najviša ponuđena cijena (ponuda + PDV) . Početna cijena po Javnom pozivu je bila 1.200,00 KM + PDV, te je na osnovu visine ponude komisija složila listu ponuđača od 1 do 11.

Radi lakšeg uvida određenim informacijama Komisija je sastavila tabelarni prikaz koji prikazuje naziv ponuđača s ponuđenom cijenom + PDV, poredanih od najviše do najniže ponude. (prilog)

Zahvaljujemo se svima koji su iskazali interes za obogaćivanje novogodišnjeg zimskog fesitvala Winter park 2022.Komentari

PODIJELI